یک روز گرم وسط تابستون، یک هو یه ایده ای اومد به ذهنم که گفتم خوبه توی این روز های بیکاری درستش کنم. سرویس پخش موسیقی تصادفی🎧 به نام جاست لیسن 🎵