"هر سال یادم می افته که یک وبلاگ دارم و یادم رفته که سال قبل قرار بود بیشتر بنویسم ولی نشد که نشد."